Ania ma prawie 6 lat i zmaga się z mózgowym porażeniem dziecięcym. W wyniku uszkodzenia mózgu chorzy na MPD mają problemy z poruszaniem się, koordynacją ruchową, przełykaniem pokarmów, mową. (więcej…)