Zarząd i Rada Fundacji

Rafał KaźmierczykPrezes Zarządu Fundacji
Marcelina KorzeniowskaRada Fundacji