Zarząd i Rada Fundacji

Rafał Kaźmierczyk – Prezes Zarządu Fundacji

Beata Michalik –  Rada Fundacji