Zarząd i Rada Fundacji

Rafał Kaźmierczyk – Prezes Zarządu Fundacji

Natalia Korzeniowska – Przewodnicząca Rady Fundacji

Karolina Korzeniowska – członek Rady Fundacji

Beata Michalik – członek Rady Fundacji