Porozumienie o współpracy z Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny

9 grudnia 2017r. podczas obchodów Dnia Elwiry Kamińskiej w Koszęcinie Dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny Zbigniew Cierniak oraz Rafał Kaźmierczyk – Prezes Zarządu Fundacji „Wspieramy Talenty”, współpracującej z Zespołem Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej – podpisali dwustronne porozumienie.

Mając na uwadze istotną rolę edukacji artystycznej i regionalnej w zakresie kultywowania rodzimej tradycji i krzewienia jej wśród najmłodszych mieszkańców Polski, jak również promocji zachowań twórczych jako elementu spajającego współczesne społeczeństwo, strony zgodnie podejmują wspólne działania, w celu podniesienia jakości zajęć oraz przygotowania dzieci i młodzieży do podjęcia samodzielnej działalności artystycznej w zakresie twórczości opartej na folklorze, pod kierunkiem wykwalifikowanych nauczycieli i instruktorów. Zespół i Fundacja zobowiązały się do:

– skutecznego poszerzania oferty edukacyjnej,
– współpracy przy organizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych,
– udziału w warsztatach oraz konferencjach organizowanych w Zespole „Śląsk”,
– aktywnego uczestnictwa członków Teatru Tańca Pasja w wydarzeniach o charakterze edukacyjnym odbywających się w siedzibie Zespołu w Koszęcinie,
– promocji tańca narodowego, współczesnego i ludowego,
– aktywnego uczestnictwa wykwalifikowanych nauczycieli i instruktorów w warsztatach o charakterze edukacyjnym, odbywających się w siedzibie Teatru Tańca Pasja w Bielsku-Białej
– współpracy przy organizacji artystycznego ogniska baletowego działającego w Bielsku-Białej
– współpracy przy organizacji zajęć dla osób niepełnosprawnych w tym osób niedowidzących i niedosłyszących w zakresie aktywnej rehabilitacji,
– wspierania wspólnych przedsięwzięć w mediach,
– wspólnego pozyskiwania funduszy pozabudżetowych na organizację wydarzeń o charakterze kulturalnym, artystycznym i edukacyjnym.

Wierzymy, że dzięki współpracy poszerzymy ofertę edukacyjną, podniesiemy poziom zajęć w ramach Teatru Tańca Pasja oraz wzbudzimy zainteresowanie działalnością Zespołu „Śląsk”.