Anioły – pomagają w nauce, a Duchy je wspierają.

 W ramach projektu „Dajemy Przestrzeń” działają różne grupy. Każda z nich ma inną rolę do  spełnienia. Jedna z grup to Anioły, które dzięki swej chęci niesienia pomocy, udzielają korepetycji.
    Jeden z Aniołów, uczennica 3 gimnazjum – Wiktoria, przedstawiła swe działania w projekcie. Wolontariatem zajęła się już 2 lata temu, kiedy usłyszała o powstaniu projektu. Zapytana o to, dlaczego zgodziła się uczestniczyć w projekcie, odpowiedziała : ,,Myślę, że to przez chęć niesienia pomocy. Chce wykorzystać swą wiedzę, by pomóc osobom, które nie radzą sobie z nauką, bądź potrzebują wsparcia w odrabianiu lekcji. Poza tym jest to dobra powtórka przed egzaminem gimnazjalnym.”
    Wiktoria przedstawiła cały proces, jaki ma miejsce przy ustalaniu korepetycji. Wszystko to dzieje się za pomocą Duchów, którzy kontaktują korepetytora z potrzebującym uczniem, ustalają godzinę i miejsce spotkania. Są pośrednikami, bez których korepetycje by się nie odbyły. Zapytałam Wiktorię, z jakich przedmiotów udziela korepetycje: ,,Udzielam lekcji z matematyki i angielskiego dla młodszych uczniów oraz chemii dla swoich rówieśników. Korepetycje najczęściej mają miejsce w szkole, na stołówce. Czasami, kiedy Anioł nie ma ustalonych indywidualnych zajęć, może wybrać sobie dowolną godzinę w tygodniu i przyjść na świetlicę, by pomagać młodszym uczniom przy wykonywaniu zadań domowych.”
    Wiktoria oznajmiła, iż bardzo lubi udzielać korepetycji. Sprawia jej to radość i satysfakcję, szczególnie wtedy, kiedy jej pomoc okaże się owocna i przyniesie rezultaty. Zapytana o to, jak skorzystać z pomocy korepetytorów, odpowiedziała: ,,Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy przez internet. Rekrutacja nie jest trudna. Przede wszystkim należy mieć chęć do działania i być otwartym na nowe doświadczenia.” Ankietę można znaleźć na stronie fundacji Wspieramy Talenty : https://wt.org.pl/category/wolontariat/

Autor Agata Rodenko