Misja

Naszą misją jest rozwijanie talentów dzieci i młodzieży niezależnie od ich sprawności intelektualnej, fizycznej i statutu materialnego rodziców.