Zajęcia dla wolontariuszy z couch’em

Tym razem spotkanie wolontariuszy z Teatru Tańca Pasja mające na celu określenie planu działań na kolejne lata oraz pracy w zespole. Spotkanie warsztatowe poprowadził doświadczony coach Damian Ozimina. Z wypowiedzi obecnych wynikło, że były one bardzo potrzebne. Dziękujemy za obudzenie w nas pokładów nowej energii.

szkolenie szkolenie01