Wolontariusze 2016/2017

Mówi się, że w dzisiejszych czasach nie ma ludzi którzy charytatywnie poświęcają swój czas aby pomoc innym. Czy jest to prawda?

W tym miejscu chcemy więc szczególnie wyróżnić:

Instruktorów z Teatru Tańca Pasja za cotygodniowe prowadzenie zajęć i przygotowanie dzieci do występu z okazji XXX – lecia ZSO im. AK:

Bartkowska Karolina, Borowska Gabriela, Jerczyńska Julia, Korzeniowska Karolina, Łodej Ewa, Papież Piotr, Popardowski Wojciech, Trembla Natalia (w tym za choreografie)

Opiekunów i rodziców dzieci z Teatru Tańca Pasja

Dubiel-Kaźmierczyk Marzena – za przygotowanie paczek świątecznych dla 130 osób

Kaźmierczyk Rafał – za cotygodniowe przygotowanie sal do zajęć tanecznych oraz za prowadzenie zajęć z chemii

Korzeniowska Marcelina – za opiekę nad grupami, stworzenie grupy osób niepełnosprawnych i przygotowanie koncertu

Dzadz Mariusz, Łękawa Grzegorz i Arek, Skrobocz Rafał, Wojtyła Mirosław, Wójcik Marcin oraz wszystkim obecnym Paniom– za zbudowanie sceny na koncert z okazji XXX lecia ZSO im. AK oraz po koncercie jej rozmontowanie i posprzątanie

Hansel Sławomir– za pomoc w przygotowaniu sal tanecznych do zajęć

oraz

Bożek Kacper – za początkowe prowadzenie grupy osób niepełnosprawnych i choreografie

Haracz Monika – za systematyczną pomoc w nauce innym uczniom

Maślińska Klaudia – za pomysł i realizację projektu „Plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych”

Ozimina Damian – za przeprowadzone szkolenie dla wolontariuszy TTP

 

Równocześnie za olbrzymie zaangażowanie i wkład w rozwój Teatru Tańca Pasja  przyznajemy certyfikat „WOLONTARIUSZ ROKU” dla Natalii Trembla

 

 

DZIĘKUJEMY