DZIĘKUJEMY

Stowarzyszeniu Integracji Oraz Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych za przekazanie gier planszowych dla dzieci ze świetlicy szkolnej w ZSO im. AK w Bielsku-Białej.