Zrozumieć chemię

Projekt „Zrozumieć chemię” to stałe zajęcia z chemii dla uczniów gimnazjum (klasa 3) oraz liceum przygotowujące do olimpiady chemicznej (na poziomie ponadgimnazjalnym). Projekt realizowany od 2014r.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (1,5-2 godz.) w budynku V LO w Bielsku-Białej. Podczas zajęć skupiamy się głównie na umiejętności rozwiązywania zadań poprzedzonych wstępem teoretycznym. Dzięki współpracy z ATH w Bielsku-Białej uczestnicy zajęć mogą brać udział w zajęciach laboratoryjnych.

Zajęcia są bezpłatne.

W bieżącym roku szkolnym (2017/2018) zajęcia odbywają się w środy o godz. 15.30